Как сделать гудок на мтс

3.1. Права доступу до платного Контенту відповідно до разумов цієї Угоди надаються Абоненту за умови замовлення Абонентом відповідного Контент в рамках контент-послуг. При використанні Ресурсу Абоненту також надається доступ до безкоштовного Контенту. Замовити Контент клиент може шляхом:

 1. відправки безкоштовного sms з кодом Контенту на маленький номер 700
 2. дзвінку на маленький номер 700 (вартість дзвінка на номер 700: 0,10 грн/хв (з ПДВ без ПФ), тарифікація починається з 13-ї секунди).
 3. натискання на одиницю Контенту у мобільному додатку або на веб-сайті контент-послуги (у разі, якщо Клиент є авторизованним)

3.2.

Відключити надання одиниці Контенту можна за допомогою:

 1. дзвінка на номер 700 та видалення мелодії в розділі «Особистий кабінет».
 2. надсилання команди ENDХХХХХХХХ у тексті безкоштовного SMS на номер 700, де ХХХХХХХХ — код мелодії. Код мелодії можна дізнатися в «Особистому кабінеті» або у розділі «Мої мелодії» у мобільному додатку або на веб-сайті послуги.
 3. видалення мелодії через розділ «Мої мелодії» у мобільному додатку або на веб-сайті послуги.

3.3.

Відключення послуги здійснюється Абонентом самостійно шляхом здійснення односторонньої відмови від її отримання:

 1. шляхом відправки безкоштовного SMS з ключовим словом «OFF» на маленький номер 700.
 2. зателефонувавши на маленький номер 700, де, керуючись підказками голосового меню, вибрати розділ «Відключення послуги GOOD’OK».

3.4. Тарифікація Абонентів відбувається згідно тарифам, що встановлені Оператором для кожної одиниці Контенту, та можуть складати один з наступних тарифів: 0,10 грн, 0,25 грн, 0,30 грн, 0,50 грн, 1 грн, 2 грн, 3 грн, 5 грн, 7 грн, 9 грн, 11 грн або 12 грн (з ПДВ без ПФ).

Вартість замовлення одиниці Контенту може бути змінена Оператором в будь-який момент без згоди Клиента з попереднім повідомленням Абонентів на сайті vodafone.ua або будь-яким іншим методом за вибором Оператора.

3.5. Всі питання придбання прав доступу в Інтернет, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання і програмних продуктів вирішуються Абонентом самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.


Гарантії та відповідальність Абонента

5.1. Клиент несе повну особисту відповідальність за відповідність способів використання ним Контенту та іншої інформації, представленої на Ресурсі (Сервісу), нормам українського або міжнародного законодавства (в тому числі нормам права про інтелектуальну власність і про захист інформації).

5.2.

Клиент несе відповідальність за безпеку логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на Ресурсі (Сервісі) після авторизації під його логіном та паролем.

Как сделать гудок на мтс

Клиент зобов’язаний негайно повідомити Оператора про будь-який випадок несанкціонованого доступу під його логіном та паролем і / або про будь-яке порушення безпеки. Оператор не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Абонентом положень цієї Угоди.

5.3. У разі передачі логіна / пароля третій особі, всю відповідальність несе безпосередньо сам Клиент. За шкоду, заподіяну в результаті несанкціонованого доступу до облікового запису Клиента, Оператор відповідальності не несе.

5.4. Клиент несе відповідальність перед Оператором за дотримання разумов цієї Угоди.

5.5. Клиент погоджується з тим, що відшкодує Оператору будь-які збитки, завдані Оператору в зв’язку з використанням Абонентом Ресурсу (Сервісу) і / або порушенням Абонентом цієї Угоди та / або прав (в тому числі авторських, суміжних, патентних, інформаційних і будь-яких інших) третіх осіб.

5.6.

Клиент зобов’язаний надати під час авторизації (створенні облікового запису) точну, актуальну та повну інформацію про для себя, яка може бути запрошена реєстраційними формами Ресурсу (Сервісу), в тому числі, але не виключно: номери телефонів, справжній вік, дату народження та іншу особисту інформацію (далі — "Персональні дані"). Клиент розуміє і погоджується з тим, що Персональні дані будуть використовуватися Оператором (його співробітниками, а також постачальниками та підрядниками, залученими Оператором для надання Ресурсу (Сервісу)) виключно у зв’язку з наданням доступу до Ресурсу (Сервісу), його використанням Абонентом та забезпеченням належної роботи Ресурсу (Сервісу), інформаційним забезпеченням Клиента, у тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського та податкового обліку, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Ресурсу (Сервісу), проведення опитувань по будь-яких качествах роботи Ресурсу (Сервісу), стягнення заборгованості, як самим Оператором, так і з залученням третіх осіб .

Термін використання Персональних даних обмежується строком, рівним терміну користування Ресурсом (Сервісом) і 3 роки після закінчення останнього факту доступу Клиента до Ресурсу (Сервісу), якщо законодавством не встановлений інший, більш довгий термін. Оператор зобов’язується не розкривати інформацію про Клиента третім особам без згоди Клиента, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та / або правоохоронних органів відповідно до чинного законодавства.


Терміни та визначення, що використовуються в цій Угоді:

1.1. Ресурс або Контент-послуга «GOOD’OK» (Ресурс або Сервіс) — сукупність Клієнтських програм і техніко-технологічних рішень, за допомогою яких Клиент отримує можливість доступу до Контенту для встановлення RBT-мелодій замість стандартних сигналів визову. Сервіс розміщується в мережі Інтернет за адресою goodok.vodafone.ua, , m.goodok.vodafone.ua/, на вітринах AppStore і Play під назвою «GOOD’OK», а також попереднім встановленням на мобільні пристрої Оператора.

1.2.

Как сделать гудок на мтс

Клиент — особа, з яким Оператором укладено договір на надання послуг зв’язку (далі по тексту «Договір») з виділенням не менше 1-го Абонентського номера і / або Унікального коду ідентифікації. Клиент здійснює доступ до Ресурсу за допомогою мережі Інтернет, проходить авторизацію і здійснює Акцепт Угоди.

1.3. Оператор — ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», юридична особа (Адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька 15, Код у ЄДРПОУ: 14333937), що надає телекомунікаційні послуги абонентам та має відповідну ліцензію на надання таковых послуг на території України.

1.4.

Тематична послуга — додаткова послуга Оператора, яка полягає в організації надання Абонентам доступу до контент-послуги, що надається Контент-провайдером.

1.5. Контент – RBT-мелодії або фрази, які програватимуться замість стандартних сигналів під час виклику клиента (під RBT-мелодією розуміється фрагмент музичного аудіотвору з текстом або без нього, жарти, пародії, звукові вітання та інше), доступ до яких здійснюється за допомогою Ресурсу. Контент складається з двох частин:

 1. Платний Контент, доступ до якого надається Абонентам за допомогою ознайомлювального доступу або Абонементу в рамках Ресурсу.;
 2. Безкоштовний Контент, доступ до якого надається Абонентам безкоштовно.

1.6.

Контент-провайдер — Товариство з обмеженою відповідальністю «Стрім-Україна» (місце знаходження: 02002, м. Київ, вул. Є.

Как сделать гудок на мтс

Сверстюка, буд. 11,ЄДРПОУ 38973972), що надає контент-послугу та забезпечує можливість доступу до Контенту.

1.7.

Как сделать гудок на мтс

Клієнтські програми — програми для ЕОМ для послуги «GOOD’OK» (включаючи web-версію, розміщену на сайті goodok.vodafone.ua та m.goodok.vodafone.ua), правовласником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Стрім-Україна» (місце знаходження: 02002, м. Київ, вул. Є.

Как сделать гудок на мтс

Сверстюка, буд. 11, ЄДРПОУ 38973972.

1.8. Акцепт Угоди — фактичне використання Ресурсу, а також проходження процедури авторизації по Абонентського номеру, за допомогою якої Клиент підтверджує згоду з умовами Угоди. Після надання Акцепту Угоди Клиент вважається таковым, що прийняв беззастережно і в цілому умови цієї Угоди.

1.9. Абонентський номер — номер, що виділяється Абоненту відповідно до Договору, за допомогою якого проводиться ідентифікація Абонентського обладнання з встановленої в ньому SIM-картою.

1.10.

Абонентське обладнання — абонентський приймально-передавальний пристрій мереж рухомого (мобільного) зв’язку загального користування, в тому числі, але не обмежуючись, мобільні (стільникові) телефони, смартфони, комунікатори і т.п.

1.11. Унікальний код ідентифікації — вказане в Договорі унікальне поєднання цифрових, літерних і / або символьних позначень, що використовується для однозначної ідентифікації Абонентського обладнання в процесі надання послуг зв’язку.

1.12. Територія — територія України.

1.13 Ознайомчий доступ — надання Абоненту доступу до певного Контенту без справляння плати у рекламних цілях протягом певного періоду часу.


Права і обов’язки Сторін

4.1.

Как сделать гудок на мтс

Права Абонента

4.1.1. Використовувати в повній мірі всі функціональні можливості, що надаються Ресурсом (Сервісом) при отриманні контент-послуг.

4.2. Обов’язки Абонента

4.2.1. Дотримуватися мозгов цієї Угоди;

4.2.2. Не здійснювати дії, заборонені цією Угодою та законодавством України;

4.2.3. Не здійснювати будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Ресурсу (Сервісу), не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до Ресурсу (Сервісу), до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ньому, а також не здійснювати будь-яких інших дій, що порушують права Оператора та / або Контент провайдера та / або третіх осіб;

4.2.4. Вживати належних заходів для забезпечення збереження облікового запису Клиента і пароля, які використовуються при авторизації Клиента, і нести відповідальність за всі дії, вчинені на Ресурсі під обліковим записом Клиента (логіном і паролем).

Клиент зобов’язаний негайно повідомити Оператора про будь-які випадки доступу на Ресурс (Сервіс) третіми особами під обліковим записом Клиента.

Как сделать гудок на мтс

Клиент не має права передавати, знижувати ціну, продавати, передавати в користування і т.п. обліковий запис на Ресурс (Сервіс) третім особам без згоди Оператора.

4.3. Права Оператора

4.3.1. У разі порушення Абонентом цієї Угоди та / або законодавства України — зупинити, обмежити або припинити доступ такового Клиента до всіх або до будь-якого з розділів Ресурсу (Сервісу) в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання Ресурсу (Сервісу) (блокувати авторизацію і / або IP-адреси) для Абонентів в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такового, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Абоненту такою дією (в тому числі розірвати Угоду повністю, видаливши обліковий запис Клиента з Ресурсу);

4.3.2.

Залучати в цілях реалізації прав і обов’язків в рамках Угоди будь-яких третіх осіб;

4.3.3. Розміщувати рекламну та / або іншу інформацію в будь-якому розділі Ресурсу (Сервісу), переривати демонстрацію Контенту рекламною інформацією, на що Клиент дає йому згоду шляхом Акцепту цієї Угоди;

4.3.4. Встановлювати вікові обмеження при доступі до Контенту, розміщеному на Ресурсі (Сервісу), призначеному для аудиторії певного віку. Це означає, що особи, які не досягли вказаного віку, зобов’язуються утриматися від доступу або перегляду такового Контенту, про що Оператор може повідомляти Клиента зазначенням на Ресурсі (Сервісу) знаків інформаційної продукції або за допомогою інформаційних повідомлень при спробі Клиента здійснити перегляд Контенту, призначеного для аудиторії певного віку.

4.3.5.

Здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та / або законодавством України.

4.3.6. Замінити одиницю Контенту, підключену у Клиента, на іншу одиницю Контенту, за умови повідомлення Клиента не менше ніж за сім днів до її заміни шляхом відправки повідомлення, протягом зазначеного терміну Клиент має право відмовитися від Контент-послуги методами, передбаченими п. 3.3. Угоди, в іншому випадку вважається, що Клиент дав згоду на заміну одиниці Контенту.

У випадках закінчення терміну дії прав інтелектуальної власності у Оператора та/або Контент-провайдера заміна одиниці Контенту проводиться автоматично з можливим повідомленням Клиента до моменту закінчення таковых прав, у такому випадку Клиент має право відмовитися від Контент-послуги методами, передбаченими пп 3.2., 3.3.

4.4. Обов’язки Оператора

4.4.1. Забезпечувати можливість отримання Абонентом доступу до Контент-послуги в межах Території в порядку, визначеному цією Угодою;

4.4.2.

Здійснювати поточне управління розділами Ресурсу (Сервісу).

4.5. Контент-провайдер зобов’язується:

 1. не описувати або пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
 2. не розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;
 3. не розміщувати у Сервісі номери телефонів та іншу особисту інформацію (персональні дані) Абонентів без отримання їх згоди на такі дії відповідно до вимог чинного законодавства;
 4. не розміщувати у Сервісі будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на об’єкти інтелектуальної діяльності;


Выводы

Отключить услугу мелодий заместо обыденных «гудков» нетрудно, и сделать это можно как через инет, так и используя USSD, либо звонок на маленький номер.

Возможность использования разных вариантов отключения зависит от оператора. Принципиально не лишь отключить «гудок», но и получить от оператора Sms о удачной деактивации. Ежели сообщение не поступило, то можно уточнить статус сервисы в собственном кабинете, позвонив оператору, либо обратиться в онлайн-чат поддержки.

Поделиться:

ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

На Авторадио по-прежнему «Много Денег»! И все, кто играл с нами в 2019 году автоматом стают участниками новейшего, седьмого сезона фирменной суперигры Авторадио!

Не отключайте Гимн Авторадио в ваших телефонах,
слушайте Авторадио, и ожидайте звонка

введите ваш номер

Укажите номер телефона, начиная +7 либо 8,
на который необходимо установить Гимн Авторадио (или Гимн уже установлен)

Вы сможете зарегистрировать этот номер.

Продолжайте процесс! Помните, что в случае выигрыша кара, необходимо будет предоставить документы, что этот номер принадлежит для вас. Подробнее.

Номер был зарегистрирован ранее. Все в порядке. Он в игре. Убедитесь, что заместо гудков звучит Гимн Авторадио (позвоните на этот номер с другого мобильного). Ежели нет, то установите Гимн Авторадио с помощью инструкций сотового оператора. Повторной регистрации в игре не требуется. Вы постоянно сможете удалить указанный номер из игры, нажав на ссылку, ежели не желаете участвовать далее.

Ця Публічна Угода (далі — «Угода») регулює відносини щодо користування контент-послугою «GOOD’OK». Ця Угода є публічною офертою і може бути прийнято Абонентом не інакше як шляхом приєднання до неї в цілому.


Как отрешиться от услуги

Услуга относится к веселительным, но может быть и комфортным инвентарем для бизнес-клиентов сотовых операторов.

Это соединено с тем, что в качестве мелодии можно не лишь устанавливать шуточки либо музыкальные композиции, но и собственные «гудки». Так, некие компании юзают свой корпоративные мелодии, либо приветствия для собственных клиентов.

Также некие операторы дают свежий вид “гудка”, который по собственному принципу работы идентичен с необычным, но избранную мелодию слушает сам юзер номера при совершении голосовых вызовов.

Но, невзирая на все плюсы, услуга является контентной и дорогой.

С юзера могут брать средства фактически на каждом шагу. Так, у 1-го оператора есть просто абонплата за ее юзание, но при выборе своей мелодии добавляется ее стоимость. Оплата не разовая, а повторяющаяся. У другого оператора стоимость сервисы может зависеть от того, сколько мелодий он добавил в собственный каталог. И непринципиально, что некие из них не юзаются.

Потому ежели вы твердо решили отменить на собственном телефоне мелодии, музыку либо шуточки заместо гудков, то мы поведаем как отключить их. В зависимости от сотового оператора сделать это можно несколькими методами, как со собственного телефона, так и через инет.

Отключение сервисы на МегаФон

Услуга, заменяющая обычные гудки на мелодии, у оператора также имеет абонплату в размере 3-х рублей в день. Стоимость самих мелодий различная, и зависит от категории. Так, с каждодневной оплатой — это от 1-го рубля, а с каждомесячной — от 30.

Отключить «гудок» на телефоне МегаФон можно с помощью команды *770*12#, позвонив по недлинному номеру 0770, либо пользоваться системой самообслуживания на веб-сайте или в приложении.

Дает оператор не лишь отключение сервисы, но и приостановку ее использования.

Также, ежели вполне отключить услугу, то все опции и мелодии сохраняются в профиле на протяжении 3-х месяцев. Ежели в этот период возобновить использования сервисы, то будет активирована не лишь сама услуга, но и мелодии в своем каталоге, включая опции проигрывания.

Как сделать гудок на мтс

Отключение сервисы на Билайн

Стоимость использования сервиса у Билайна зависит от используемой формы расчетов. Так, для предоплаты действует посуточная оплата, а для постоплаты каждомесячная. В зависимости от региона подключения номера, стоимость может различаться.

Как сделать гудок на мтс

Мелодии и шуточки билайновского «Привет» — стоят 70 рублей в месяц любая, либо 4 рубля в день за доступ ко всему каталогу сервиса. Дополнительно оператор дает и каталог бесплатных мелодий, которые можно применять оплачивая лишь плату за юзание самого сервиса. Запись собственного оповещения оплачивается поминутно — 10 рублей.

Отключить «гудок» на Билайн можно в личном кабинете, включая приложение для телефона либо планшета, а также позвонив по номеру 0674090770.

Отключение сервисы на МТС

Подключая у оператора услугу, клиент платит не каждодневный платеж, а лишь за используемые мелодии. Стоимость самих мелодий различная, и может составлять от 2-ух рублей в день до 120 в месяц. Не считая отдельных мелодий, есть пакеты и каналы. Юзер может сразу употреблять не наиболее 10.

Почаще всего желание отключить услугу у юзеров тарифов без абонплаты. Конкретно в них услуга заходит в исходный пакет услуг с бесплатным пробным периодом.

На пакетных «Smart» она также подключается автоматом, но ежели не воспользоваться ей, то через два месяца она отключается.

Отменить «Гудок» на МТС можно с помощью команды *111*29#, а также через остальные системы без помощи других управления услугами. Различия в варианте отключение нет, и можно выбирать тот, что наиболее комфортен для юзера. Деактивация сервиса бесплатная.

Отключение сервисы на Теле2

У оператора два варианта сервисы, которые различаются в зависимости от количества используемых мелодий абонентом. Так, ежели добавить наиболее 2-ух, либо из премиального каталога, то подключается расширенная редакция «Гудок+».

Отменить мелодию заместо «гудка» на Теле2 можно как по USSD, так и в кабинете управления обслуживанием. Стоит учесть, что отрешиться можно как от сервисы вполне, так и от расширенной версии.

Для отключения «Гудок+» нужно набрать *130*000#.

Как сделать гудок на мтс

Опосля этого будут удалены доп мелодии и опции по ним. Для полного отключения сервиса используйте *130#. Опосля отключения опции сервисы сохраняются на протяжении месяца, и можно возвратиться к использованию сервиса.


Предмет Угоди

2.1. Дана угода регулює взаємовідносини, що роблять доступним Сервіс для абонентів послуг мобільного зв’язку Оператора, і що спрямовані на забезпечення заявлених потреб Клиента у доступі до Сервісу, який містить контент, а також використання інших служб Сервісу, що надаються абонентам за тарифами встановленими Оператором.

2.2.

Для отримання доступу до контент-послуги Клиент зобов’язаний у порядку, встановленому цією Угодою, підтвердити, що прочитав, зрозумів, згоден дотримуватися мозгов цієї Угоду, і приєднатися до цієї Угоди в цілому шляхом здійснення Акцепту Угоди (далі — Акцепт Угоди) у обраний спосіб, з тих що наведені у цій Угоді. З моменту Акцепту Угоди Абонентом ця Угода вважається укладеною з Абонентом, і Клиент набуває права і зобов’язаний виконувати обов’язки, передбачені цією Угодою.

Для того, щоб зробити Акцепт Угоди, Абоненту необхідно:

 1. a.

  Абоненту, що використовує мобільну версію або веб-версію Сервісу і не був авторизований в сервісі раніше, необхідно пройти функцию авторизації шляхом натискання посилання «Авторизація» в розділі «Мої Мелодії» мобільного додатку або «Особистий кабінет» сайту goodok.vodafone.ua, , m.goodok.vodafone.ua, або подзвонивши на маленький номер 700 або відправивши код бажаної мелодії в тексті SMS на номер 700.

 2. b. Підключення Контент-послуги GOOD’OK безкоштовне і відбувається автоматично після першого замовлення мелодії Абонентом.

  Акцептом Угоди є фактичне використання Сервісу.

2.3. Оператор / Контент-провайдер залишає за собою право на свій розсуд змінювати і (або) доповнювати Угоду в будь-який час без попереднього і (або) подальшого повідомлення Клиента. Чинна редакція Угоди доступна на Ресурсі (Сервісі). Подальше використання Ресурсу після будь-яких подібних змін означає згоду Клиента з таковыми змінами та / або доповненнями. Якщо Клиент не згоден дотримуватися цієї Угоди, він зобов’язаний припинити споживати контент-послугу і будь-яке використання Ресурсу.

До особистої відповідальності Клиента належить регулярний перегляд Ресурсу для ознайомлення з діючою редакцією Угоди.

2.4. Контент-провайдер надає Абоненту право використання Клієнтських програм на умовах простої (невиключної) ліцензії виключно для цілей доступу до Контенту протягом терміну, на який надано доступ до Контенту. Всі використовувані і розміщені на Ресурсі (Сервісі) результати інтелектуальної діяльності, а також сам Ресурс (Сервіс) є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими конвенціями. Будь-яке використання розміщених на Ресурсі (Сервісі) результатів інтелектуальної діяльності (в тому числі елементів візуального оформлення Ресурсу (Сервісу), символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об’єктів) за межами Угоди без дозволу Оператора і / або Контент-провайдера або законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

2.5.

Контент-провайдер надає доступ до Ресурсу (Сервісу), який містить платний і безкоштовний Контент. Доступ до Контенту надається Абонентам виключно для особистого некомерційного використання з метою ознайомлення з ним виключно за допомогою Ресурсу (Сервісу), без права на відтворення (в тому числі копіювання / завантаження) зазначених результатів інтелектуальної діяльності в пам’ять електронних пристроїв Абонентів, а також без права на будь-яке інше використання зазначених результатів інтелектуальної діяльності, що не визначено в даній Угоді, в тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або частинами і т.п.

2.6.

Будь-яке використання Ресурсу (Сервісу) або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ньому, крім дозволеного в Угоді або в разі очевидно вираженої згоди создателя (правовласника) на таке використання, без попередньої письмової згоди власника авторських прав категорично заборонено.

2.7. Клиент не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, перепродувати, а також використовувати будь-яким іншим методом для будь-яких комерційних цілей Ресурс і (або) будь-які частини вмісту Ресурсу без згоди правовласників Ресурсу і результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Ресурсі.

2.8. Здійснюючи Акцепт Угоди, Клиент дає Оператору згоду на отримання повідомлень, включаючи рекламні, за вказаними при авторизації e-mail і / або абонентським номером про такі загальні події, що сталися на Ресурсі (Сервісі): розміщення новейшего Контенту, поява спеціальних пропозицій, проведення акцій, а також іншої інформації.

2.9.

Шляхом Акцепту Угоди Клиент висловлює згоду на збір і використання Оператором будь-якої і всієї отриманої в результаті авторизації інформації про Клиента та про фактичне споживання Абонентом контент-послуги. Оператор має право використовувати таку інформацію для виставлення рахунків, технічного обслуговування, врегулювання конфліктів, маркетингу або в інших подібних цілях.


ВИДЕО ПО ТЕМЕ: